مدیر گروه صنایع

دکتر مجید دولتی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار صنایع
ایمیل:  m.dowlati@basu.ac.ir
وب سایت:  http://ie.tuyserkan.basu.ac.ir
تلفن:  5-34947770-081
تلفن داخلي:  120
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند